Morča peruánske

Medzi najvhodnejšie živé darčeky pre dieťa patrí morča. Bolo domestikované v Južnej Amerike Indiánmi. V Európe sa objavuje v 16. storočí. Vo vojnových časoch sa v Európe chovalo pre chutné mäso. (Obdobne i v Severnej Amerike).

Správanie morčaťa je pomerne hlučné. Družné, silne senzitívne. Rýchlo skrotne a stane sa prítulným.

 Toto nenáročné, hravé a prítulné zvieratko sa dožíva až desať rokov, je vegetariánom. Pretože si nedokáže syntetizovať vitamín C, musíme ho zabezpečiť v kŕmnej dávke v prirodzenom stave (ovocie, zelenina) alebo pomocou preparátov. Dospelý jedinec potrebuje 10 mg vitamínu C denne.

Peruánske morča

Ak niečomu nerozumiete napíšte to slovo do knihy návštev!

Ako ochočiť, zaobchádzať, starať sa. čo a ako s mláďatami,  potravou, výberom pohlavia. Ako zariadiť klietku a ako vyliečiť choroby  morčiat, a fotky rôznych plemien morčiat nájdete na hlavnej stránke, na tlačítkach s požadovaným textom.

Chcete malého havinka ?

Je váš havinko chorý ?

Ak áno, kliknite na :

indulona@atlas.sk