Pieskomil veľký

Tento zaujímavý hlodavec sa už niekoľko rokov dováža aj k nám. Jeho prirodzeným biotopom sú nížinaté kraje, polopúšte a púšte Ázie a juhu Ruska. Pieskomil veľký tvorí kolónie, ktoré v piesčitom substráte vykonávajú zložité podzemné diery v hĺbke až 2 metre. Veľké kolónie majú i niekoľko komôr určených na zásoby potravy a odchov mláďat. Jednotlivé exempláre merajú 13-20 cm. Chvost je dlhý 12,6 - 16 cm. Hlava je veľká s neveľkými ušnicami. Zadné končatiny sú dlhšie ako predné, chodidlá sú ochlpené. Srsť je hustá a mäkká, podobne osrstený je aj chvost, ktorý tvorí na konci štetku. Farba vrchnej časti tela je pieskovo-žltá, okrovo-žltá alebo sivo-žltá, brušná časť je belavá sú aktívnejšie skoro ráno, na súmraku a vo večerných hodinách. Chováme ich v pároch, ale i v polygamii (1 samec + 2 samice). Ak majú k dispozícii priestranné chovné zariadenie s dostatočným množstvom úkrytov, môžu žiť i vo väčších rodinách v dobrej zhode.

Pieskomil veľký

Ak niečomu nerozumiete napíšte to slovo do knihy návštev!

Ako ochočiť, zaobchádzať, starať sa. čo a ako s mláďatami,  potravou, výberom pohlavia. Ako zariadiť klietku a ako vyliečiť choroby  pieskomilov, a fotky rôznych variantov pieskomilov nájdete na hlavnej stránke, na tlačítkach s požadovaným textom.

Chcete malého havinka ?

Je váš havinko chorý ?

Ak áno, kliknite na :

indulona@atlas.sk