Potkan je hlodavec, ktorý svojím zovňajšku pripomína myš, je však podstatne väčší. Ušnice má stredne veľké, okrúhle, zväčša neochlpené. Chvost je dlhý, pokrytý zrohovatenými obrúčkami. Oči sú výrazné, veľké. Samica má až 6 párov bradaviek. Rod rattus má väčší počet druhov, z ktorých u nás žijú dva:

 - potkan obyčajný

 - potkan tmavý

Oba druhy sú kozmopolitne rozšírené.  Zaužívaný je monogamný (párový) chov. V polygamnom chove, ktorý je zriedkavejší, sa chovajú  spolu 1-2 samce s viacerými samicami (8-10 samíc). Potkany sa dožívajú výnimočne 7 rokov.

Potkany

Potkan obyčajný

Potkan obyčajný má chvost kratší než telo, menšie ušnice a tupší pysk ako potkan tmavý. Potkan obyčajný sa dostal do Európy pravdepodobne s národmi Strednej Ázie, pretože je adaptabilnejší ako potkan tmavý; na mnohých miestach ho úplne nahradil. Oba druhy sú aktívne predovšetkým na súmraku a v noci. Voľne žijúce populácie spôsobujú národnému hospodárstvu obrovské škody nielen ako škodcovia v obilných skladoch, na poliach, v chovoch hospodárskych zvierat, ale prenášajú aj ochorenia zvierat i človeka.

Biely potkan - laboratórny potkan

Je albinotická forma zdomácneného potomka potkana obyčajného. Dnes sa používa ako významné laboratórne zviera. Müller (1971) charakterizoval bieleho potkana za veľmi čistotné, pokojné zviera, ktoré možno ľahko skrotiť; nehryzie, preto sa dá s ním veľmi dobre manipulovať. I keď chov bieleho potkana je nesmierne zaujímavý, chová sa  v domácom chove len občastný, preože ešte stále pretrvávajú povery o jeho negatívnych vlastnostiach. Mnohí ľudia pociťujú voči tomuto hlodavcovi nekonečný odpor. Biele potkany sú nenáročné na chovné zariadenie (prostredie v ktorom žije).

Potkan obyčajný

Laboratórny potkan

Ak niečomu nerozumiete napíšte to slovo do knihy návštev!

Ako ochočiť, zaobchádzať, starať sa. čo a ako s mláďatami,  potravou, výberom pohlavia. Ako zariadiť klietku a ako vyliečiť choroby  potkanov, a fotky rôznych potkanov nájdete na hlavnej stránke, na tlačítkach s požadovaným textom.

Chcete malého havinka ?

Je váš havinko chorý ?

Ak áno, kliknite na :

indulona@atlas.sk