indulona@atlas.sk

Burunduk ázijský obýva severovýchodnú oblasť európskej časti Ruska, Sibír Ďaleký východ. Neobýva Kamčatku, Sachalin, strednú, severnú a severovýchodnú Čínu, severnú časť Mongolska, Kórejský polostrov a niektoré japonské ostrovy.  Burunduk ázijský je hlodavec s dennou aktivitou. Prevažne sa zdržuje na zemi ale veľmi dobre sa šplhá a skáče v korunách stromov. V prírode si vyhrabáva podzemné diery medzi koreňmi a pňami stromov alebo pod skalnými dierami alebo prasklinami, prípadne pod  strúchniveným drevom. Dĺžka diery je 80 - 100 cm. Je dobre vystlaná mäkkým materiálom (machom, lístím atď.). Má niekoľko komôr, ktoré slúžia ako spálňa, zásobáreň potravy, ale burunduky budujú i niekoľko slepých chodieb, kde zhromažďujú svoje exkrementy. Dožívajú sa v priemere 7 - 10 rokov.   Rod burundukov zahŕňa hlodavce malých rozmerov: Dĺžka tela 8 - 18 cm, dĺžka chvosta 6-14 cm a hmotnosť sa pohybuje okolo tých 80 - 110 g. končatiny má kratšie ako veverica, a to zadné sú dlhšie ako predné. Predné končatiny majú tretí a štvrtý prst najdlhší. Na zadných končatinách je najdlhší štvrtý prst. Srsť je krátka a hrubá. Základné sfarbenie je sivohnedé a okrovo žlté. Na chrbte sa tiahne často päť tmavých a svetlých pásov. Brucho je sivej alebo belavej farby. Pri ústne vaky majú dobre vyvinuté. Diploidný počet chromozómov je 38.

Burunduk ázijský

Keď sa končí laktácia- končí sa kojenie materským mliekom.

Obdobie ruje - obdobie párenia

Diploidný- zdvojený počet chromozómov

Chromozóm - nesie genetické vlastnosti a nachádzajú sa v pohlavných bunkách

Ak niečomu nerozumiete napíšte nám do knihy návštev

Ako skrotiť, zaobchádzať, starať sa. čo a ako s mláďatami,  potravou, výberom pohlavia. Ako zariadiť klietku a ako vyliečiť choroby  burundukov, a fotky rôznych burundukov nájdete na hlavnej stránke, na tlačidlách s požadovaným textom.

Chcete malého havinka ?

Je váš havinko chorý ?

Ak áno, kliknite na :