indulona@atlas.sk

U škrečkov:

aké staré zviera si kúpiť??? - pretože škrečky, ako väčšina hlodavcov, žijú relatívne krátko, odporúčame obstarať si mladé zviera. Napriek všeobecnej mienke si však môžete skrotiť aj dospelé zvieratko. Najkrajšieho divo sfarbeného zlatého škrečka som kúpia ako dospelé zviera. Hoci vyrastal v obchode so zvieratami, bol od prvého dňa úplne krotký a veľmi mierumilovný k ostatným druhom. Nie je úplne typický prípad, no poukazuje na to, že medzi týmito zdanlivo rovnakými zvieratkami sú veľké individuálne rozdiely; mnohé mláďatá tohto samčeka boli agresívne a neznášanlivé.

Jedného alebo viac škrečkov??? - Človek ako spoločenský tvor si len ťažko vie predstaviť, že osamelo žijúce zviera by sa mohlo cítiť dobre. Preto je pre mnohých ľudí nepochopiteľné, že niektoré zvieratá sú dobrovoľné samotáre a na blízkosť cudzieho príslušníka toho istého druhu reagujú (väčšinou) negatívne. Chov týchto zvierat osamote pre ne nie je utrpením. Naopak, trápenie by bolo, ak by ste zvieratá, ktoré sa nemôžu „vystáť“, chovali spolu. Voľne žujúce škrečky zlaté sú samotárske, len niektoré žijú v pároch alebo skupinách. V posledných rokoch sa vďaka výberu pri chove odchovávajú škrečky, ktoré nie sú k príslušníkom svojho rodu až také agresívne. Preto, za určitých podmienok, môžete chovať viac zlatých škrečkov spolu. Ak chcete mať v klietke dvoch a viac škrečkov, vyberajte si mladé zvieratá alebo súrodencov z jedného vrhu. Podľa mojich skúseností sa najlepšie znášajú samčeky. Počiatočná znášanlivosť medzi mladými zvieratami nie vždy vydrží, preto buďte pripravený a pre prípad „núdze“ majte k dispozícii voľnú nádobu pre neznášanlivé zviera. Zriedkavejšie dochádza k takýmto problémov u džungarských škrečkov a škrečkov Roborovského. Väčšinou sa v dospelosti dobre znášajú páry aj zvieratá rovnakého pohlavia.

Samičku alebo samčeka??? - Otázka pohlavia je dôležitá len vtedy, ak máte viac zvierat a nechcete, alebo naopak chcete, odchovávať mláďatá. Samičky škrečkov zlatých a škrečkov sivých sú väčšinou agresívnejšie. V posledných rokoch sa hlavne u týchto druhov rozširujú chovy znášanlivých zvierat. Pretože mnohí obchodníci so zvieratami, ba niekedy ani chovatelia, nie sú zbehlí v určovaní pohlavia zvierat, ponúkam vám zopár rád ako to zistiť:

· Samčeky zlatého škrečka majú - už vo veku štyroch týždňov - zreteľné semenníky. Sú párové, zduté pri koreni chvosta, dajú sa nahmatať, alebo sú viditeľné na pohľad.

· Samičky majú menši rozostup medzi genitáliami a análnym otvorom než samčeky.

· Určovanie pohlavia škrečka Roborovského a džungárskeho je pomerne ťažšie, pretože samčeky väčšinou nemajú zreteľné semenníky. Ako rozpoznávací znak tu ostáva len rozdiel v rozostupe medzi pohlavím a análnym otvorom. Samičky majú jeho okolie bez srsti. Pohlavne dospelé zviera môžete rozlíšiť ešte podľa žľazy na bruchu, ktorú majú samčeky aktívnejšiu, preto ich brucho pôsobí vlhšie.

Samička (hore)

 

Samček (dole)

U pieskomilov

 

U myší

U morčiat

Chcete malého havinka ?

Je váš havinko chorý ?

Ak áno, kliknite na :